Antti Kauppinen valtuustoon
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
28.07.2021

Vaalikärkeni

Meidän pitää uskaltaa muuttaa paljon.

Ilmastoratkaisut NYT

On erityisen tärkeää, että Suomen kunnat – Helsinki etunenässä – ovat kantamassa vastuuta ilmaston muutoksen torjumisessa ja luonnon monimuotoisuuden pelastamisessa. Tämän hetkisen valtavan muutoksen äärellä meillä on mahdollisuus valita ympäristöystävällinen hyvinvointivaltio ja yhteiskuntaa tasa-arvoistava suunta. Kaikkia kunnan tekoja tulee tarkastella niiden tasa-arvovaikutuksien valossa. Mahdollistammeko kaupungin kilpailutuksilla vain isojen yritysten voitot vai osaammeko toteuttaa aidosti avoimia myös pienten toimijoiden mukaan tulemisen mahdollistavia kilpailutuksia? Ajammeko tasamaksumallilla toteutettavilla ruhkamaksuilla Helsinkiä, jossa vain rikkailla on oikeus autoiluun, vai toteutammeko progressiivia ympäristöveromalleja, joilla voimme tasoittaa yhteiskuntaluokkien varallisuuseroja? Nyt meillä on miljoonan taalan paikka luoda ekologisesti kestävä hyvinvointivaltio 2.0!

 

Jokainen meistä on erilainen

Hyvä yhteiskunta sallii erilaisten äänien tulla kuulluksi. Mitä paremmin otamme moninaiset vähemmistöt huomioon kaupungin eri toiminnoissa, sitä paremmin ja yksilöllisemmin kaupunki palvelee kaikkia. Transeläkeläisen ja intersukupuolisen lapsen saama yksilöllinen kohtelu hyödyttää aivan jokaista meistä. Erilaisuuden kunnioittaminen on kaikkien erilaisuuden kunnioittamista. Helsinki on ylpeä monikulttuurisesta äänestään. Meidän tulee olla rakentamassa kaupunkia, jossa jokainen uskaltaa olla oma itsensä ilman pelkoa kiusaamisesta tai syrjinnästä.

 

Kulttuuri kuuluu kaikille

Jokainen meistä osallistuu kaupunkikulttuurin rakentamiseen omalta osaltamme, joka päivä, jokaisella teolla. Uudenlaisen kaupunkiyhteisöllisyyden rakentaminen ja kulttuurin määrärahojen lisääminen ovat olleet keskeinen tavoitteeni kuluneen neljän vuoden aikana ollessani mukana päättämässä taiteen perusopetuksen sekä kulttuurin määrärahoista. Kulttuuria pitää rahoittaa kaikissa sen muodoissa. Tulevalla valtuustokaudella on tärkeää nostaa esille uusia taiteiden välisiä toimijoita, jotka nykyisessä järjestelmässä jäävät rahoituksen ulkopuolelle. Kulttuurin määrärahoja on kaiken kaikkiaan lisättävä huomattavasti. Määrärahoja on nostettava niin vanhoille toimijoille, kuin mahdollistettava uusien alojen (pelillistäminen, katutaide, immersio, jne) mukaantulo.

 

Vapaata kaikille ilmaista kaupunkitilaa

Kaupunkitilaa on aivan liian pitkään rakennettu markkinoiden ehdoilla. Liikenteen solmukohdat on viime vuosina tukittu suurilla kauppakeskuksilla. Niiden yhteyteen pitäisi aina automaattisesti kaavoittaa ja rakentaa kaupungin hallinnoimaa kulttuuritilaa näyttelyille ja tapahtumille. Haluan rakentaa lisää markkinataloudesta vapaata kaupunkitilaa, jossa kaikki ihmiset voivat viettää aikaa ilman pakkoa kuluttaa. Olen toiminut aktiivisesti mm. Eteläsataman alueen saamiseksi kaupunkilaisten virkistyskäyttöön. Samalla uskon omaehtoisesti rakentuvan kaupunkitilan paremmuuteen. Nuorten Suvilahteen rakentama skeittiramppi on yhteisökulttuurinen teko, jonka kaltaisia toimia soisin näkeväni lisää Helsingissä.

Takaisin etusivulle

Uusimmat blogikirjoitukset

28.07.2021

Vaalikärkeni